Showing 1–16 of 25 results

Monitor interaktywny BenQ IL-4301

7866,46  z VAT
 • 43 cale
 • 4K UHD
 • Pow³oka antybakteryjna
 • Dzia³a w orientacji pionowej i poziomej
 • ¯ywotnoœæ 40.000 godzin

Monitor interaktywny BenQ IL-5501

10080,46  z VAT
 • 55 cali
 • 4K UHD
 • Pow³oka antybakteryjna
 • Dzia³a w orientacji pionowej i poziomej
 • ¯ywotnoœæ 50.000 godzin

Monitor interaktywny Ideao Hub 24 cale

3852,53  z VAT
 • 24-calowy ekran
 • Rozdzielczoœæ 2560×1440 QHD
 • P-CAP
 • Aktywny pisak z technologi¹ Palm Rejection
 • USB-C PowerDelivery
 • Plug & Play

Monitor interaktywny Newline ELARA TT-6522Q

12238,50  z VAT
 • Ju¿ w sprzeda¿y!
 • Przek¹tna obrazu: 65”
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Najnowszy sys. Android 11
 • Kamera 4K w zestawie
 • Wysokiej jakoœci dŸwiêk – g³oœniki (2 x 20 W) i subwoofer (15 W)
 • Wbudowane 8 mikrofonów
 • Certyfikowany Optical Bonding
 • Czujniki zbli¿eniowe
 • Porty OPS i SDM
 • Pow³oka antybakteryjna
 • USB-C 100 W
 • Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6

Monitor interaktywny Newline ELARA TT-7522Q

14145,00  z VAT
 • Ju¿ w sprzeda¿y!
 • Przek¹tna obrazu: 75”
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Najnowszy sys. Android 11
 • Kamera 4K w zestawie
 • Wysokiej jakoœci dŸwiêk – g³oœniki (2 x 20 W) i subwoofer (15 W)
 • Wbudowane 8 mikrofonów
 • Certyfikowany Optical Bonding
 • Czujniki zbli¿eniowe
 • Porty OPS i SDM
 • Pow³oka antybakteryjna
 • USB-C 100 W
 • Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6

Monitor interaktywny Newline ELARA TT-8622Q

17937,50  z VAT
 • Ju¿ w sprzeda¿y!
 • Przek¹tna obrazu: 86”
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Najnowszy sys. Android 11
 • Kamera 4K w zestawie
 • Wysokiej jakoœci dŸwiêk – g³oœniki (2 x 20 W) i subwoofer (15 W)
 • Wbudowane 8 mikrofonów
 • Certyfikowany Optical Bonding
 • Czujniki zbli¿eniowe
 • Porty OPS i SDM
 • Pow³oka antybakteryjna
 • USB-C 100 W
 • Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6

Monitor interaktywny Newline Flex TT-2721AIO

2829,00  z VAT
 • 27-calowy ekran
 • Kamera 4K
 • Zestaw 8 mikrofonów
 • G³oœniki 2.1 o mocy 20 W
 • Aktywny pisak z technologi¹ Palm Rejection
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Zmiana k¹ta nachylenia ekranu
 • Plug & play

Monitor interaktywny Newline LYRA TT-5521Q

7123,75  z VAT
 • Ju¿ w sprzeda¿y!
 • Przek¹tna obrazu: 55”
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Pierwszy monitor dotykowy z sys. Android 11
 • Certyfikowana pow³oka antybakteryjna
 • Zaawansowany filtr œwiat³a niebieskiego
 • Indywidualne profile u¿ytkowników
 • Pod³¹czanie za pomoc¹ jednego przewodu USB-C
 • Rozpoznawanie Obiektowe
 • Opcjonalna kamera 4K TC-4N22.

Monitor interaktywny Newline LYRA TT-6521Q

7626,00  z VAT
 • Ju¿ w sprzeda¿y!
 • Przek¹tna obrazu: 65”
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Pierwszy monitor dotykowy z sys. Android 11
 • Certyfikowana pow³oka antybakteryjna
 • Zaawansowany filtr œwiat³a niebieskiego
 • Indywidualne profile u¿ytkowników
 • Pod³¹czanie za pomoc¹ jednego przewodu USB-C
 • Rozpoznawanie Obiektow
 • Opcjonalna kamera 4K TC-4N22

Monitor interaktywny Newline LYRA TT-6523QAS

7626,00  z VAT
 • Ju¿ w sprzeda¿y!
 • Przek¹tna obrazu: 65”
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Monitor dotykowy z sys. Android 13
 • Certyfikowana pow³oka antybakteryjna
 • Zaawansowany filtr œwiat³a niebieskiego
 • Indywidualne profile u¿ytkowników
 • Pod³¹czanie za pomoc¹ jednego przewodu USB-C
 • Rozpoznawanie Obiektów
 • Certyfikowany Zero Bonding
 • Funkcja Palm Rejection

Monitor interaktywny Newline LYRA TT-7521Q

9901,50  z VAT
 • Ju¿ w sprzeda¿y!
 • Przek¹tna obrazu: 75”
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Pierwszy monitor dotykowy z sys. Android 11
 • Certyfikowana pow³oka antybakteryjna
 • Zaawansowany filtr œwiat³a niebieskiego
 • Indywidualne profile u¿ytkowników
 • Pod³¹czanie za pomoc¹ jednego przewodu USB-C
 • Rozpoznawanie Obiektowe
 • Opcjonalna kamera 4K TC-4N22

Monitor interaktywny Newline LYRA TT-7523QAS

9901,50  z VAT
 • Ju¿ w sprzeda¿y!
 • Przek¹tna obrazu: 75”
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Monitor dotykowy z sys. Android 13
 • Certyfikowana pow³oka antybakteryjna
 • Zaawansowany filtr œwiat³a niebieskiego
 • Indywidualne profile u¿ytkowników
 • Pod³¹czanie za pomoc¹ jednego przewodu USB-C
 • Rozpoznawanie Obiektów
 • Certyfikowany Zero Bonding
 • Funkcja Palm Rejection

Monitor interaktywny Newline LYRA TT-8621Q

12402,50  z VAT
 • Ju¿ w sprzeda¿y!
 • Przek¹tna obrazu: 86”
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Pierwszy monitor dotykowy z sys. Android 11
 • Certyfikowana pow³oka antybakteryjna
 • Zaawansowany filtr œwiat³a niebieskiego
 • Indywidualne profile u¿ytkowników
 • Pod³¹czanie za pomoc¹ jednego przewodu USB-C
 • Rozpoznawanie Obiektowe
 • Opcjonalna kamera 4K TC-4N22

Monitor interaktywny Newline LYRA TT-8623QAS

0,00  z VAT
 • Dostêpny ju¿ wkrótce!
 • Przek¹tna obrazu: 86”
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Monitor dotykowy z sys. Android 13
 • Certyfikowana pow³oka antybakteryjna
 • Zaawansowany filtr œwiat³a niebieskiego
 • Indywidualne profile u¿ytkowników
 • Pod³¹czanie za pomoc¹ jednego przewodu USB-C
 • Rozpoznawanie Obiektów
 • Certyfikowany Zero Bonding
 • Funkcja Palm Rejection

Monitor interaktywny Newline LYRA TT-9821Q

44391,82  z VAT
 • Ju¿ w sprzeda¿y!
 • Przek¹tna obrazu: 98”
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Pierwszy monitor dotykowy z sys. Android 11
 • Certyfikowana pow³oka antybakteryjna
 • Zaawansowany filtr œwiat³a niebieskiego
 • Indywidualne profile u¿ytkowników
 • Pod³¹czanie za pomoc¹ jednego przewodu USB-C
 • Rozpoznawanie Obiektowe
 • Opcjonalna kamera 4K TC-4N22

Monitor interaktywny Newline NAOS+ TT-5521IP

14083,50  z VAT
 • Przek¹tna 55 cali
 • Rozdzielczoœæ 4K
 • Bezpieczeñstwo na poziomie enterprise - brak systemu operacyjnego
 • Certyfikowany Optical Bonding – prawdziwy k¹t widzenia 178o
 • Technologia P-CAP – wyj¹tkowa precyzja dotyku
 • Antybakteryjna szyba
 • Sprzêtowy filtr œwiat³a niebieskiego
 • Rozpoznawanie obiektowe
 • Port OPS i SDM-S
 • USB-C (Power delivery 65 W)
 • Pakiet oprogramowania